Last modified on 31 July 2009, at 20:57

Визијата

Замислете свет во кој секое човечко суштество може слободно да го дели збирот на сето знаење. Тоа е нашата посвета.