2008/Donate/fiu-vro

<skin>Tomas</skin>


Wikimedia Tsihtasotusõ kotsilõ

» Loeq 2007. aastaga ettekannõt

» Küsümiseq ja vastusõq

» Viil miiq läbipaistvusõst

Avitajidõ kommõntaariq

» Kaeq vahtsit kommõntaarõ avitajilt ja pruukjilt nigu Saq.

Rühmäq
Wikimedia Tsihtasotust tukõ 39 vabatahtlikkõ rühmä üle ilma. » Lue lisää
Last modified on 1 October 2010, at 21:24