2008/Donate/tl

<skin>Tomas</skin>


Patungkol sa Pundasyong Wikimedia

» Basahin ang Taunang Ulat 2007-08

» Mga Katanungan at Kasagutan

» Marami pang kaugnay hinggil sa Pagkanaaaninag namin

Mga komento ng nagkaloob

» Basahin ang mga buhay at umiiral na mga puna mula sa mga tagagamit at tagapagkaloob na tulad mo.

Mga sangay
Ang Pundasyong Wikimedia ay tinatangkilik ng lambat-lambat ng 39 na kusang-loob na tumatakbong mga sangay sa buong mundo. » Learn more (m)
Last modified on 1 October 2010, at 21:21