Last modified on 15 December 2009, at 23:09

Appeal/vi

“Hãy mường tượng khi mọi người trên trái đất đều có thể sẻ chia mọi kiến thức của nhân loại một cách tự do.”
— Jimmy Wales, Người sáng lập Wikipedia

Lời kêu gọi từ người sáng lập Wikipedia, Jimmy Wales