Last modified on 16 December 2009, at 01:28

Appeal2/mk

„Замислете си кога секој на светот би можел да има удел во слободниот и целосен пристап кон севкупното човеково знаење.“
— Џими Велс, Основач на Википедија

Апел од основачот на Википедија, Џими Велс