Last modified on 16 December 2009, at 22:27

Appeal2/nn

«Tenk om kvart og eitt av menneska i verda kunne få del i fri og full tilgang til all menneskeleg kunnskap.»
— Jimmy Wales, grunnleggjar av Wikipedia

Ein appell frå grunnleggjaren av Wikipedia, Jimmy Wales