Last modified on 13 February 2010, at 10:57

Appeal2/vi

“Hãy mường tượng khi mọi người trên trái đất đều có thể sẻ chia mọi kiến thức của nhân loại một cách tự do.”
— Jimmy Wales, Người sáng lập Wikipedia

Lời kêu gọi từ người sáng lập Wikipedia, Jimmy Wales