Last modified on 1 January 2011, at 06:29

Jimmy Thank You/vi

Lời cảm ơn từ Người sáng lập Wikipedia, Jimmy Wales

Tìm hiểu thêm