Last modified on 15 March 2010, at 20:51

Template:Disclaimer for translation/fa

هشدار: ‌این صفحه ترجمه‌ای از سیاست بنیاد ویکی‌مدیاست. این ترجمه در با هدف اطلاع‌رسانی ایجاد گردیده و جایگزینی برای سیاست رسمی نیست. نسخه اصلی این سیاست را می‌توانید در [[{{{original}}}|اینجا]] بیابید ، که این نسخه نهایی و رسمی آن است.