Last modified on 17 December 2010, at 02:13

Thank You/dsb

Cytajśo cogodla druge pósćiwarje z cełego swěta pódpěraju Wikipediju a jeje sotšojske projekty abo wuslěźćo, lěc wašo pśedewześe ma pósćiwański program za psédewześa.
Dajśo k wěsći swětoju, až pódpěraśo Wikimediju: pósćelśo to pśez Twitter z #keepitfree!